Έκδοση βιβλίου "Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα".

Έκδοση βιβλίου "Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα". Συυγραφείς:  Παπαθεοδώρου Χρίστος, Μισσός Βλάσης και Παπαναστασίου Στέφανος (2020) Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα. Επιστημονικές Εκθέσεις 13, Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ  (ISBN: 978-960-7402-82-0).

Αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι η αποτύπωση και η κριτική αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην ανισότητα και στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των επιπτώσεων της εσωτερικής υποτίμησης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στα επίπεδα διαβίωσης του πληθυσμού. Παράλληλα, οι πολιτικές αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τον ήδη αδύναμο διανεμητικό ρόλο της κοινωνικής προστασίας της χώρας, με προφανείς τις επιπτώσεις στη δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας και αποστέρησης του πληθυσμού. Δείτε εδώ την πλήρη έκδοση.