Εκλογή Διευθύντριας του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος