Κοπή πίτας του Τμήματος

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 μετά τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας στο χώρο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου. Στην εκδήλωση την οποία οργάνωσαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθ. Γ. Κουζής και η Πρόεδρος του Τμήματος Καθ. Δ. Παπαδοπούλου συμμετείχαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, το προσωπικό της Γραμματείας, οι διδάσκοντες ΕΣΠΑ και ο Ομότιμος Καθ. Αν. Μωυσίδης.