Διάλεξη του καθηγητή Jean-Guy Prévost από το Université du Québec του Montréal

Ο καθηγητής Jean-Guy Prévost από το Université du Québec του Montréal θα δώσει διάλεξη με θέμα «Politics and Policies of Statistics Independence». Κατά τη διάλεξη θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα πολιτικής και οι πολιτικές σχετικά με την ανεξαρτησία της κρατικής στατιστικής. Για τα θέματα αυτά ο καθηγητής Jean-Guy Prévost έχει εκτενές δημοσιευμένο έργο. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι Statistics, Public Debate and the State, 1800-1945: A Social, Political and Intellectual History of Numbers και L'Ère du chiffre: Systèmes Statistiques et traditions nationales/ The Age of Numbers: Statistical Systems and National Traditions (από κοινού με τον Καθηγητή Jean Pierre Beaud) και A Total Science. Statistics in Liberal and Fascist Italy.

Η διάλεξη είναι ανοικτή για ενδιαφερόμενους/ες.

Οrganisers
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Date and time
Location
Αίθουσα τελετών, Πάντειο Πανεπιστήμιο