Ίδρυση Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Στις 11/12/2019 εκδόθηκε το ΦΕΚ ίδρυσης του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Δείτε εδώ το ΦΕΚ ίδρυσης του Εργαστηρίου.