Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή άρθρων σε συλλογικό τόμο στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα - Κωσταβάρα

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής θα επιμεληθεί συλλογικό τόμο στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα - Κωσταβάρα με (προσωρινό) τίτλο «Βία κατά των Γυναικών - Έμφυλη βία».

Ο τόμος θα περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες στις θεματικές της φεμινιστικής θεωρίας και των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα και την ΕΕ, καθώς και εργασίες- παρουσιάσεις εμπειρικών ερευνών για τα θέματα έμφυλης βίας.

Παρακαλούνται όσες και όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο συλλογικό τόμο να στείλουν περίληψη 300 λέξεων στο Εργαστήριο (genderpanteion@gmail.com) μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Όσων οι περιλήψεις γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να υποβάλουν τα τελικά κείμενα έκτασης μέχρι 6.000 λέξεων μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.

Οι επιμελήτριες της έκδοσης: 

Ντίνα Βαΐου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕMΠ

Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Μαρία Στρατηγάκη, Αν. Καθηγ. Παντείου Πανεπιστημίου