Συμμετοχή στο kick off meeting του προγράμματος Horizon2020 DigiGen

Ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο DigiGen (The impact of technological transformations on children and youth) που μελετά τον αντίκτυπο των τεχνολογικών μετασχηματισμών στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των νέων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019. Στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση που έφερε τους διάφορους εταίρους του έργου στο Όσλο. Η ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετείχε στη συνάντηση με την επιστημονικά υπεύθυνη, Μαρία Συμεωνάκη και τον ερευνητή του Εργαστηρίου Φύλου Δημήτρης Παρσάνογλου και leader του Πακέτου Εργασίας που αφορά την χρήση τεχνολογιών στον ελεύθερο χρόνο).