ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ InGRID2

Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. προκειμένου να ελεγχθεί η διάδοση του COVID-19,  οι επιδοτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος InGRID2 που ήταν προγραμματισμένες μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 μεταφέρθηκαν για μετά το Σεπτέμβρη 2020.

Το πρόγραμμα ερευνητικών υποδομών για την κοινωνική πολιτική, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια και τον αποκλεισμό InGRID2, χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Τμήμα μας συμμετέχει  σε αυτό ως εθνικός εταίρος (επιστημονικός υπεύθυνος αναπληρωτής καθηγητής Κ. Δημουλάς).

Μέσω του προγράμματος καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ερευνητών που επιλέγονται μετά από σχετική αίτηση τους για συμμετοχή στις δράσεις εκπαίδευσης ή ανταλλαγής ερευνητικής εμπειρίας που οργανώνουν οι εταίροι του (Συνολικά 19 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα).

Ήδη από το Τμήμα μας ο υποψήφιος διδάκτορας Ιορδάνης Παρασκευάς συμμετείχε στο τριήμερο σεμινάριο εκμάθησης του προγράμματος EUROMOD που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοέμβρη 2019 στο Πανεπιστήμιο του Essex και αναμένεται να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για την εκπόνηση μακροοικονομικής ανάλυσης αναφορικά με τις δυνατότητες εφαρμογής του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος στην Ελλάδα, όπως αυτό προβλέπεται στο σχέδιο της διδακτορικής του έρευνας.             

Όσοι ερευνητές ή ερευνήτριες ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες και τις άλλες επιδοτούμενες δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του (inclusivegrowth.eu)  καθώς, επίσης, να απευθύνουν τις απορίες τους στο e-mail του επιστημονικά υπευθύνου για την Ελλάδα αναπληρωτή καθηγητή Κ. Δημουλά (kostas05@panteion.gr).