Έκδοση βιβλίου "Πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης στην Ευρώπη"

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της έκδοσης του βιβλίου της Αναπλ. Καθηγήτριας Ελένης Πρόκου.