Ημερίδα "Ενίσχυση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης & Ενσωμάτωσης των Μεταναστών/Μεταναστριών στην Ελλάδα"

Ο ερευνητής Δ. Παρσάνογλου συμμετέχει στην Ημερίδα "Ενίσχυση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης & Ενσωμάτωσης των Μεταναστών/Μεταναστριών στην Ελλάδα: Η επιστήμη συναντά τα Κοινοβούλια / Ελλάδα". Στόχος της ημερίδας είναι η ισχυρή ανάμιξη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενδιαφερόμενων φορέων στη χάραξη πολιτικής που θα εστιάζει στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Πολιτική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Νέοι τομείς και προτεραιότητες
  • Ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Ισχύον πλαίσιο και προσαρμογές
  • Ελληνική κοινωνία και ενσωμάτωση μεταναστών. Φαινόμενα διακρίσεων και αλληλεγγύης
  • Εφαρμογή πολιτικών και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης μεταναστών

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

Ημερίδα Βουλή

Διοργανωτές
Βουλή των Ελλήνων
Ημερομηνία και ώρα
Ημερομηνία και ώρα (ολοκλήρωσης)
Τοποθεσία
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 100 21, Greece