Συνδιοργάνωση διεθνούς ημερίδας

Διεθνής ημερίδα με θέμα: Education governance: Comparative and international perspectives(Εκπαιδευτική διακυβέρνηση: Συγκριτικές και διεθνείς προοπτικές).

Διοργανωτές
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, το ΠΜΣ «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, η Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και η Εταιρεία Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΕΟΔΕ).
Ημερομηνία και ώρα
Ημερομηνία και ώρα (ολοκλήρωσης)
Τοποθεσία
Κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7