Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιςτημίου καλεί στη δημόσια παρουσίαση της περατωθείσας μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Γρηγόρη Αυδίκου με θέμα:

“Παθογένειες του Συντάγματος και αναθεώρηση”

Διοργανωτές
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ημερομηνία και ώρα
Τοποθεσία
Αίθουσα Συγκλήτου