Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Β. Γαλατά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταδιδακτορική έρευνα της κ. Παρασκευής - Βίβιαν Γαλατά με τίτλο "Οι δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης" και ακαδημαϊκό σύμβουλο τον Καθηγητή Ι. Ψημμένο. Δείτε εδώ τη μεταδιδακτορική έρευνα της κ. Γαλατά.