ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΛΙΔΕΚ: ΚΟΜΒΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ- Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

Η ερευνητική πρόταση «Κόμβος Κ.ΑΛ.Ο για τη διατροφική κυριαρχία και αειφορία: Εκπαιδεύοντας μικρούς και μεγάλους καταναλωτές», με επιστ. υπεύθυνη την καθ. Θ.Ανθοπούλου, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία - Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης" του ΕΛΙΔΕΚ, στη Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής (Υπ. Παιδείας), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το DOCK-Συνεργαστικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο.  (Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικός Τομέας Αθηνών). Αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2021 και η διάρκειά του είναι 24 μήνες. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι:  Δρ. Σ. Νικολαϊδου (μεταδ. Ερευνήτρια, Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο), Δρ. Χ. Κούκη (μεταδ.ερευνήτρια, Newcastle University) , Δρ. Δ. Πέττας (μεταδ. ερευνητής ΤΟΠΑ- Πάντειο Παν/μιο), και το Ανοιχτό Εργαστήριο Αθήνας (Open Lab Athens).