Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (Social Statistics and Data Analysis Laboratory (STADA Lab)) είναι διαθέσιμη. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα.