ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PROGENDER-9/3/2021

Δείτε το  Δελτίο Τύπου  για τις δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ProGender, το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου.

Τα βίντεο των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στη σελίδα στο Facebook @ProGenderproject 

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με τη συνεργασία του Κέντρου Έρευνας για το Φύλο του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) και του Ινστιτούτου για το Φύλο, την Ισότητα και τη Διαφορά του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας (RIKK) στο πλαίσιο του έργου ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.