Υποδοχή πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, ακ. έτους 2018 - 2019

Την Τετάρτη 17/10/2018, στις 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος όπου δόθηκαν πληροφορίες σχετικές με το Τμήμα, τις σπουδές αλλά και τις δομές του.