Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ERASMUS + CAPACITY BUILDING: SMARTAL

Η καθηγήτρια του Τμήματος κ. Θ. Ανθοπούλου και οι συνεργάτες έρευνας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ κκ. Σ. Νικολαϊδου και Γ. Ροδοθεάτος συμμετείχαν στις εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA2 Building Capacity in the field of Higher Education "SmartAl. Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies", που διοργάνωσαν  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των Τιράνων, Τίρανα, 22-23 Οκτωβρίου 2018. 

SmartAL workshop