Συμμετοχή σε ημερίδα «Η Εκπαιδευτική Πολιτική στα σταυροδρόμια των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών»

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Πρόκου συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέμα της ημερίδας: «Η Εκπαιδευτική Πολιτική στα σταυροδρόμια των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Κόρινθος, 23 Νοεμβρίου 2018). Ο τίτλος της ανακοίνωσής της ήταν:

  • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και πιστοποίηση προσόντων: επιπτώσεις στα πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων / διά βίου μάθησης και της ανώτατης εκπαίδευσης.