Συμμετοχή στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής

Η αναπλ. καθ. του Τμήματος Μ. Συμεωνάκη και η ερευνήτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου Ν. Καμπούρη συμμετείχαν με εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η Ισότητα των φύλων στον ελεύθερο χρόνο - Ενασχόληση με συνδικαλισμό, πολιτισμό, αθλητισμό.

Δείτε εδώ το αντίστοιχο δημοσίευμα.