Συμμετοχή σε Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: κοινωνία πολιτών και κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, διοργανώνουν Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: κοινωνία πολιτών και κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία. Ο βασικός σκοπός του αφορά στην διερεύνηση του χώρου αυτού με έμφαση σε νέες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Μαρτίου.

Ο Διδάσκων (ΕΣΠΑ) του Τμήματος, Νίκος Κουραχάνης συμμετέχει στο συνέδριο, την Πέμπτη 13 Μαρτίου, με τίτλο εισήγησης: Η Διαχείριση της Ακραίας Φτώχειας και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών