Έγκριση ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική πρόταση με τίτλο ΗΑΡΜΟΝΙΑ: SCHOOL-TO-WORK TRANSITION IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE στην οποία συμμετέχουν οι:

  • Μ. Συμεωνάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
  • Δ. Παρσάνογλου (Ερευνητής Εργαστηρίου Φύλου), και 
  • Γ. Σταματοπούλου (Υποψήφια διδάκτορας) 

εγκρίθηκε και ξεκινά (kick off meeting 12/4/2019). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Πολωνίας με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς βιβλίου για τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Σε αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Γερμανία, Αγγλία, Νορβηγία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία και Βουλγαρία) με σκοπό την παραγωγή μιας συγκριτικής μελέτης του φαινομένου.

Συντονιστές: Poznan University of Economics

Ημερομηνία έναρξης: 12/4/2019

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/4/2021