Συμμετοχή στα semi-plenary lectures του ESA 2019

Ο Δημήτρης Παρσάνογλου που διδάσκει μέσω ΕΣΠΑ στο Τμήμα συμμετέχει στα semi-plenary lectures του Συνεδρίου του European Sociological Association που θα πραγματοποιηθεί στο Manchester τον Αύγουστο του 2019.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των semi-plenary lectures του ESA.