Σμμετοχή στο διενθές συνέδριο ASMDA 2019

Σημαντική ήταν η παρουσία του Τμήματος στο διεθνές συνέδριο Applied Stochastic Models and Data Analysis που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία στις 11-14 Ιουνίου 2019. Οι ανακοινώσεις ήταν:

  • Charalampi, A., Michalopoulou, C. and Richardson, C. Psychometric validation of constructs defined by ordinal-valued items.

  • Yfanti A., Michalopoulou, C. and Zachariou, S. The implications of applying alternative-supplementary measures of the unemployment rate to regions: Evidence from the European Union Labour Force Survey for Southern Europe, 2008-2015.

  • Symeonaki, Μ. and Stamatopoulou, G. Describing labour market dynamics through non homogeneous Markov system theory.

  • Symeonaki, Μ., Papakonstantinou, C. and Michalopoulou, C. A neural-network approach for predicting attitudes.

  • Symeonaki M. and Papakonstantinou, C. Imputation of item non-response in Likert scales using clustering algorithms.

  • Symeonaki M. and Stamatopoulou G., Assessing labour market mobility in Europe.