Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο UNTFSSE «Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?»

Η καθηγήτρια του Τμήματος Θεοδοσία Ανθοπούλου συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από την United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy: «Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?»,  στη Γενεύη 25-26 Ιουνίου 2019.

Το θέμα εισήγησης που παρουσίασε με την επικ.καθ. Μαρία Παρταλίδου από το ΑΠΘ ήταν: «Social economy and the Foodshed in Greece: local pathways and constraints through the lens of SDGs».

Φωτογραφία από το πάνελ