Υποτροφία ΙΚΥ - Υ/Δ

Ο Υ/Δ κ. Ι. Βλασσόπουλος που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα με επιβλέπουσα την καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου είναι ανάμεσα στους επιλεγέντες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).