Έγκριση ερευνητικής πρότασης HORIZON2020

Η ερευνητική πρόταση Horizon2020, DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth (DigiGen), στην οποία συμμετέχουν η αναπλ. καθ. του Τμήματος Μαρία Συμεωνάκη και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Φύλου Δημήτρης Παρσάνογλου βαθμολογήθηκε με 14/15, εγκρίθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει την 1/12/2019. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες. Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν:

  1. STORBYUNIVERSITETET (Νορβηγία - συντονιστές)
  2. PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (Ελλάδα)
  3. UNIVERSITY OF LEICESTER (Αγγλία)
  4. UNIVERSITAT WIEN (Αυστρία)
  5. UNIVERSITAT DE GIRONA (Ισπανία)
  6. UNIVERSITAET PADERBORN (Γερμανία)
  7. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (Ρουμανία)
  8. TALLINN UNIVERSITY (Εσθονία)
  9. CONFEDERATION DES ORGANISATIONS FAMILIALES DE L'UNION EUROPEENNE (Βέλγιο)