Επιμέλεια και συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση»

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για την έκδοση του βιβλίου «Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση» το επιμελήθηκε αλλά και συνέγραψε η Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη.