Αναστασία Μαρινοπούλου

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο του Sussex στη Βρετανία με πτυχίο Master of Arts στη φιλοσοφία (ΜΑ, 1999) και διδακτορικό δίπλωμα στη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία (PhD, 2006). Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι The Concept of the Political in Max Horkheimer and Jürgen Habermas.

Οι δημοσιεύσεις μου περιλαμβάνουν τη μονογραφία Critical Theory and Epistemologythe Politics of Modern Thought and Science (εκδοτικός οίκος πανεπιστημίου Μάντσεστερ, 2017) και τον συλλογικό τόμο Cosmopolitan Modernity (Οξφόρδη, Peter Lang International Academic Publishers, 2015) τον οποίο επιμελήθηκα και στον οποίο συνέγραψα δύο κεφάλαια. Η διδακτορική διατριβή εκδόθηκε ως μονογραφία με τον τίτλο The Concept of the Political in Max Horkheimer and Jürgen Habermas (Ακαδημαϊκές εκδόσεις-Νήσος, 2008). 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εστιάζονται στην πολιτική φιλοσοφία της νεωτερικότητας δίνοντας έμφαση στον 19ο και στον 20ο αιώνα, στις έννοιες της δημοκρατίας και του κοσμοπολιτισμού και στην επιστημολογία κατά τους 19ο και 20οαιώνα.

Πρόσφατες ερευνητικές θέσεις: Research Fellowship at the University of Texas at Austin (USA, Τμήμα φιλοσοφίας και Harry Ransom Center for the Humanities, 2017), Μεταδιδακτορική έρευνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Τίτλος ερευνητικού έργου: Η νεωτερική επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Επόπτης έρευνας: καθηγητής Κανάκης Λελεδάκης (2016-19) και GPapaioannou Fellowship– Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών/Αθήνα και Princeton (Ελλάδα και ΗΠΑ, 2013-14).

Τα διδακτικά ενδιαφέροντά μου καλύπτουν την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία (με έμφαση στον 19ο και στον 20ο αιώνα). Η μείζων ειδικότητά μου εστιάζεται στη μελέτη της φιλοσοφίας του Μαρξ, της σχολής της Φραγκφούρτης, των θεωριών δημοκρατίας και κοσμοπολιτισμού κατά τη νεωτερικότητα, των εννοιών του πολίτη, της κοινωνίας πολιτών και της δημόσιας σφαίρας από τον αρχαίο κόσμο έως τη δεύτερη νεωτερικότητα. Η δεύτερη μείζων ειδικότητα είναι η επιστημολογία (με έμφαση στον 20ο αιώνα). Εστιάζει στις επιστημολογικές θεωρίες του ύστερου 19ου και 20ου αιώνα δίνοντας έμφαση στη συγκριτική έρευνα ανάμεσα στην κριτική θεωρία της σχολής της Φραγκφούρτης, τη φαινομενολογία, τον δομισμό, τη θεωρία συστημάτων και τον κριτικό ρεαλισμό.

Διδάσκω στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και έχω διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου στη Γερμανία. Είμαι επίσης συνεκδότρια (Associate Editorτου διεθνούς ακαδημαϊκού περιοδικού Philosophical Inquiry.

Πεδία ειδικότητας: πολιτική φιλοσοφία, κοινωνική φιλοσοφία, επιστημολογία, πολιτική θεωρία.

Πεδία ακαδημαϊκής ικανότητας: φιλοσοφία, πολιτική θεωρία, πολιτική κοινωνιολογία.

Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτική φιλοσοφία, Κοινωνική φιλοσοφία, Επιστημολογία, Πολιτική θεωρία