Θεοδοσία Ανθοπούλου

Καθηγήτρια

Η Θεοδοσία Ανθοπούλου είναι γεωγράφος με βασικές σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985) και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon (DESS στην Αγροτική Ανάπτυξη, 1987) και το Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre (PhD στην Ανθρωπογεωγραφία, 1993). Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Γεωγραφίας με έμφαση στον Ύπαιθρο Χώρο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στη Γεωγραφία της υπαίθρου εστιάζοντας στις κοινωνικές δομές και την κοινωνική μεταβολή, τις σχέσεις πόλης- υπαίθρου, τις γεωγραφίες της τροφής, την τοπική ανάπτυξη και τη διαμεσογειακή συνεργασία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή και στην επιμέλεια βιβλίων.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ύπαιθρο Χώρο