Βασίλειος Μπέτσης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Βασίλης Μπέτσης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Δημογραφίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε στο τμήμα Στατιστικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) (2004) και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό πρόγραμμα  στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά (2005) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Εργάζεται από το 2007 μέχρι σήμερα ως σύμβουλος αναλογιστής και είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει εκπονήσει πλήθος αναλογιστικών μελετών για ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας). Έχει συγγράψει με τον Ομοτ. Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σ. Ρομπόλη το βιβλίο η «Οδύσσεια του Ασφαλιστικού» από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη το 2016. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά στη μοντελοποίηση των παραμέτρων των δημογραφικών προβολών, στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην κοινωνική ασφάλιση, στις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, στις ποσοτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.