Ελένη Τσουκαλά

Γραμματεία

Η κ. Ελένη Τσουκαλά είναι η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.