Γεώργιος Δουργκούνας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Απόφοιτος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Institute of Education, University of London. Έχω εργαστεί ως βοηθός ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Περιφερειακό Στέλεχος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Στη διατριβή μου μελετώ τη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην αντίστοιχη ελληνική. Ο τίτλος της είναι ‘Η Συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση και η Ένταξη στην Αγορά Εργασίας την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης’.  Η τριμελής μου επιτροπή απαρτίζεται από την επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου, την Καθηγήτρια Αικατερίνη Μιχαλοπούλου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Καραλή. Από τις 15/5/2017 έχω λάβει υποτροφία από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.