Ιωάννης Βλασσόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Ιωάννης Βλασσόπουλος (Αθήνα, 1994), είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Σχολή Πολιτικών Επιστημών - του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στα ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφυγικών πληθυσμών στην Ελλάδα τον 21οαιώνα. 

Έχει ολοκληρώσει με άριστα τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2012-2016) με ειδίκευση στη Κοινωνική Πολιτική. Στη συνέχεια, αποφοίτησε ως αριστεύσας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές" του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην "Εργασία και Πολιτικές Απασχόλησης" (2016-2018).

Έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητής στην "Αξιολόγηση του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη" (2017-2018) που πραγματοποιήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και ως εξωτερικός ερευνητής σε μελέτες του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2019). Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ερευνητής στο ερευνητικό project«Beyond the ‘refugeecrisis’: investigating  patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2019). Ταυτόχρονα είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΕΚΠ).

Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι "Οι Διαδικασίες Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Προσφυγικών Πληθυσμών στην Ελλάδα τον 21οΑιώνα. Ο λόγος των φορέων και των προσφύγων." Η τριμελής του επιτροπή απαρτίζεται από την επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου, τον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημουλά και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτριο Χριστόπουλο. Από το Σεπτέμβριο του 2019, θα λαμβάνει υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική ενσωμάτωση