Μαρία Λιανού

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Μαρία Λιανού είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (2007) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (2010) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2015) στο Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ (2016). Μιλάει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. Εργάζεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων.