Μαρία Οικονομάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Μαρία Οικονομάκη είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Μεθοδολογίας και Στατιστικής των Κοινωνικών Ερευνών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική (2005) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και  πραγματοποίησε  ως φοιτήτρια πρακτική άσκηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου (10/2003-04/2004) και το 2008 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» με ειδίκευση στην «Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή». Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά ζητήματα μεθοδολογίας των δειγματοληπτικών ερευνών, συγκρισιμότητας και ανάλυσης των δεδομένων τους. Εργάστηκε (2007-2014) ως τακτική ιδιώτης-συνεργάτης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, πρώην Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Επίσης, της ανατέθηκε (6/2009-4/2010) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έργο σχετικά με την αποτύπωση των στοιχείων της έρευνας Εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU-SILC), της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (LFS) και της έρευνας κενών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις καθώς και τη μελέτη συγκρισιμότητας αυτών των δεδομένων με στοιχεία άλλων ερευνών ώστε να αποτελέσουν μέρος της ενιαίας μελέτης βελτίωσης της παραγωγής των στατιστικών.