Μαρία Συμεωνάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Μαρία Συμεωνάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Μαθηματικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του ίδιου Τμήματος και αφορούσε στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με χρήση Μη Ομογενών Μαρκοβιανών Συστημάτων (ΜΟΜΣ). Έχει συμμετάσχει σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ενώ ήταν επιστημονικά υπεύθυνη της ελληνικής ομάδας τoυ προγράμματος Horizon2020 - NEGOTIATE. Αυτή τη στιγμή είναι επιστημονικά υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUROGRADUATE. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως τη μελέτη πληθυσμιακών συστημάτων και τη δυναμική εξέλιξή τους στον χρόνο, με εφαρμογές στον χώρο της κοινωνικής κινητικότητας, της αγοράς εργασίας και της μετανάστευσης.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική