Δημήτριος Παρσάνογλου

Διδάσκων ΕΣΠΑ

Ο Δημήτρης Παρσάνογλου είναι διδάκτωρ κοινωνιολογίας της École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι. Διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΠΑ) ενώ παράλληλα εργάζεται ως κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει εργαστεί σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα με θέμα τη μετανάστευση, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας ως συνεργάτης εθνικών και ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ΜΚΟ και εταιρειών.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορία και την κοινωνιολογία της μετανάστευσης, στην εργασία και τον (αστικό) χώρο και σε θέματα φύλου. Έχει συνεπιμεληθεί με τον Αθ. Μαρβάκη και το Μ. Παύλου τον τόμο Μετανάστες στην Ελλάδα, Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς, Ελληνικά Γράμματα (2001). Έχει δημοσιεύσει εκτενώς γύρω από ζητήματα μεταναστευτικής κινητικότητας, μεταναστευτικής πολιτικής, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικού αποκλεισμού, (γυναικείας) μεταναστευτικής εργασίας, νέων μεταναστευτικής προέλευσης, ενώ στα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η χρήση και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση διαεθνικών μεταναστευτικών δικτύων, καθώς και η έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. Έχει συγγράψει μαζί με τον Ν. Τριμικλινιώτη και τον Β. Τσιάνο το βιβλίο Mobile Commons, Migrant Digitalities and the Right to the CityPalgrave (2015).

Γνωστικό αντικείμενο
Φύλο, απασχόληση και κοινωνική πολιτική