Στέφανος Παπαναστασίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Ο Στέφανος Παπαναστασίου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι κάτοχος διδακτορικού (άριστα) και μεταπτυχιακού (MSc-διάκριση) διπλώματος στην Εφαρμοσμένη και Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική. Έχει διατελέσει διδάσκων με βάση το ΠΔ 407/80 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ερευνητής σε διάφορους φορείς (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και προγράμματα (CESSDA-ERIC), τεχνικός σύμβουλος σε αρχές της ΕΕ και της ελληνικής διοίκησης και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων και εργαστηρίων. Διαθέτει εμπειρία και δεξιότητες στην ανάλυση μικροδεδομένων με την χρήση στατιστικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν ζητήματα εφαρμοσμένης και συγκριτικής ανάλυσης κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και ζητήματα βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών.

 

Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη και συγκριτική κοινωνική πολιτική, Βάσεις δεδομένων και ερευνητικές υποδομές