Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Η Βίβιαν Γαλατά είναι Νομικός και Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου από το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωσε με Άριστα τη Διατριβή της με τίτλο: «Η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεωργίου Φ. Κουκουλέ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και Κοινωνική Έρευνα (MA Sociology and Social Research) στο Newcastle University, Department of Sociology. Επιπλέον, είναι κάτοχος των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών Licence Spéciale en Droit Européen και Licence Spéciale en Droit Comparé από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών και τη Νομική Σχολή του Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) και κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπονεί τη Μεταδιδακτορική της Έρευνα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ιορδάνη Ψημμένου. Η έρευνα της με θέμα «Οι δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης» εξετάζει τις αλλαγές που επήλθαν στην εργασία και στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων μέσα σε ένα επάγγελμα κατά την περίοδο της κρίσης. Επίσης, συντονίζει έρευνα στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ με τίτλο: «Σχετική αποστέρηση σε περιόδους κρίσης: Μια συγκριτική μελέτη των εργαζομένων σε χαμηλόμισθες/χαμηλού κύρους θέσεις εργασίας»

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στη μετανάστευση, εργασία, οργάνωση, επαγγελματική κινητικότητα, δεξιότητες, επαγγελματικά προσόντα, οικονομική κρίση, εκπαίδευση ενηλίκων, ανισότητες και διακρίσεις στην εργασία. 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική