ΗΑΡΜΟΝΙΑ: SCHOOL-TO-WORK TRANSITION IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Πολωνίας με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς βιβλίου για τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Σε αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Γερμανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία και Βουλγαρία) με σκοπό την παραγωγή συγκριτικής μελέτης του φαινομένου.

Συντονιστές: Poznan University of Economics

Η ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελείται από τους: 

  • Μ. Συμεωνάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
  • Δ. Παρσάνογλου (Ερευνητής Εργαστηρίου Φύλου)
  • Γ. Σταματοπούλου (Υποψήφια διδάκτορας) 
Ημερομηνία έναρξης
Απρίλιος 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Απρίλιος 2021