ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510207. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι στις 23/11 και 30/11 (Σάββατο, 11:00 – 14:00, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 5ος όροφος)

θα γίνουν οι αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΜ 510207)