ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Κ.Μ.51097) ΣΤΙΣ 13/11/19. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι η παράδοση του μαθήματος ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Μ. 510197) στις 13 Νοεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.