ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 51M225- LINK ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ MS TEAMS

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 51M225- LINK ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ MS TEAMS

Το μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 51Μ225 ξεκινά τη Δευτέρα 12/10/2020 στις 18.00-20.00.

Προκειμένου να το παρακολουθήσετε παρακαλώ να συνδεθείτε στο πρόγραμμα MS Teams πατώντας στο link σύνδεσης στις 18.00.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0edd51cf453141b38d3991563474a08a%40thread.tacv2/General?groupId=b6038fb5-b77b-4c3c-81d6-d11bfd929c79&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f