Ανακοίνωση μαθημάτων 510194 και 510195

Παρακαλώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακαλουθήσουν τις διαλέξεις των υποχρεωτικών μαθημάτων 510194 και 510195 θα πρέπει να εγγραφούν στο Open eclass.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του λογισμικού Microsft Teams και ο σύνδεσμος ανοακοινώθηκε στο Open eclass.