Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (18/12/2019)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 18/12/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση εγγραφής εισαγομένων φοιτητών με μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος  2019-20
 2. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων, εγγραφή κατατασσομένων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και απαλλαγή κατατασσομένων από την εξέταση των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων.
 3. Επιτυχόντες φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου" α.ε 2019-20
 4. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Υ.Δ. κ. Λιανού Μαρίας
 5. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
 6. Φοιτητικά Θέματα
 7. Θέματα Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών
 8. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 9. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 10. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 11. Εκθέσεις πεπραγμένων επιστημονικών αδειών
 12. Ανακοινώσεις
 13. Προκήρυξη για μία θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (συμπληρωματική ημερήσια διάταξη)
 14. Πιστοποίηση του Τμήματος (συμπληρωματική ημερήσια διάταξη)
 15. Τροποποίηση  Προϋπολογισμού του ΜΠΣ (συμπληρωματική ημερήσια διάταξη)