ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές  (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) ότι πρέπει να μπαίνουν στο

eclass για να βρίσκουν τους συνδέσμους των μαθημάτων