Επιτυχόντες στην γραπτή δοκιμασία υποψήφιοι του ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" και πρόσκληση σε συνέντευξη στις 24/07/2020

Οι υποψήφιοι με τους κάτωθι αριθμούς υποβολής αίτησης (Submission ID) έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή δοκιμασία στο μάθημα "Κοινωνική Πολιτική" και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής στο γραφείο Δ8, 4ος όροφος του Νέου Κτηρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 24 Ιουλίου 2020 ως ακολούθως:

Πίνακας