Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος "Φύλο και κοινωνική πολιτική" (510037) (23/10/2019)

Το μάθημα "Φύλο και κοινωνική πολιτική" (510037) δεν θα διδαχθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό.