Οδηγίες για το e-class και εξ αποστάσεως εξετάσεις

Στον σχεδιασμό που αφορά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις ισχύουν:

Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά κυρίως μέσω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσω eclass

Με την ανάρτηση της ανακοίνωσης θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση,  και γι΄ αυτό στην πλατφόρμα openeclass δε θα γίνεται χρήση της αποστολής των ανακοινώσεων στις διευθύνσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών.

  • Οι διδάσκοντες επιλέγουν το ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ στο πεδίο Αποστολή (με email) της ανακοίνωσης στους εγγεγραμμένους χρήστες.

Με την τελική αναβάθμιση της πλατφόρμας βελτιώθηκαν τα κάτωθι:

  • Έγινε πρόβλεψη αποθήκευσης της γραπτής δοκιμασίας των φοιτητών στις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, κλπ. Δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζει ο φοιτητής την άσκηση (μη ολοκληρωμένη)
  • Ενεργοποιούμε την επιλογή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  • Δεν επιλέγουμε "επιτρεπόμενο πλήθος προσπαθειών ίσο με ένα"  
  • Η αδράνεια του φοιτητή μπορεί να διαρκεί πάνω από 2 ώρες χωρίς να κλείνει η πλατφόρμα.  
  • Στο Υποσύστημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αρχείων πάνω του ενός ως απάντηση. Αυτό έγινε για τις περιπτώσεις που γράφουν οι φοιτητές σε χαρτί, σκανάρουν τις σελίδες και τις αποστέλλουν.
  • Προτείνονται δωρεάν apps κινητών τηλεφώνων για σκανάρισμα και η άμεση μετατροπή των αρχείων σε μορφή pdf πριν την αποστολή των εργασιών. 
  • Προσοχή, στις περιπτώσεις αυτές δεν συνδέουμε το TURNITIN.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για τους εργαζόμενους φοιτητές) : Για τη Βεβαίωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.